Επικοινωνία

Διεύθυνση

Γραφείο 314
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τηλέφωνο: 2651005925

Fax: 2651005925

Email: dhatzini@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μακροοικονομική
Εφηρμοσμένη Οικονομετρία, συμπεριλαμβανομένης της Αναλύσεως Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεων

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English