Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο: 2651005917

Fax

Email: okarakosta@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημόσια Οικονομικά
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Διεθνές Εμπόριο

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English