Επικοινωνία

Διεύθυνση

Γραφείο 209, Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 2651005932

Fax

Email: chatzist@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση, Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας, Οικονομική της Ενέργειας, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Οικονομική της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English