Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 2651005907

Fax

Email: stellatsani@uoi.gr

Ιστοσελίδαhttps://sites.google.com/site/stellatsani/

Κοινωνικά δίκτυα: TwitterLinkedIn

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημόσια Οικονομικά, Οικονομικά της Ενέργειας, Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Αειφόρος Ανάπτυξη, Θεσμικά Οικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Τεχνολογική Πρόοδος και Καινοτομία, Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English