Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 2651005960

Fax

Email: avas@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα: LinkedIn

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Συμπεριφορική Οικονομική
Πειραματική Οικονομική
Δημόσια Οικονομική

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English