Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ στην «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» (https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/kanonismos-mde1.pdf), όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν επαρκή γνώση σε μαθήματα μικροοικονομικής, μακροοικονομικής και ποσοτικών μεθόδων είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε γραπτές εξετάσεις στα εν λόγω μαθήματα.

Οι ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων για την επιλογή υποψηφίων που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση στα προαναφερθέντα μαθήματα είναι οι ακόλουθες:

Μικροοικονομική Θεωρία: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 11:00 – 13:00

Μακροοικονομική Θεωρία: Τρίτη 8  Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 11:00 – 13:00

Ποσοτικές Μέθοδοι: Τετάρτη 9  Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 9:00 – 11:00

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

H χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Π.Ι. η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωφρονίδης Νικόλαος


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης