Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα “COMPETITION: ANALYSIS and POLICY” στις 20 & 21 Μαΐου 2021. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εξ αποστάσεως.

Περιλήψεις και δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 στη διεύθυνση: AppliedEconomicsConference@econ.uth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
call-for-papers-7th-conf-appecon-a.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης