Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 1818/τ.Β/29-4-2021) οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία και τηρουμένων όλων των υγιειονομικών μέτρων το διάστημα από 19-31 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Το πρόγραμμα για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ως εξής:

1.      Στατιστική Ι, Τετάρτη 26/5/2021, 9:30 – 11:30, αίθουσα ΙΙΙ

2.      Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ, Τετάρτη 26/5/2021, 12:00 – 14:00, αίθουσα ΙΙΙ

3.      Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ, Τετάρτη 26/5/2021, 14:30 – 16:30, αίθουσα ΙΙΙ      

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος).

Προκειμένου να διενεργηθεί η εξέταση, και σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 Κοινή Υπουργική Απόφασης (Β΄1682) όπως εκάστοτε ισχύει, η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι  τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/vikxefQZiJPmDQ3m9 έως την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00.

Είναι σημαντικό να ακολουθηθούν με ακρίβεια τα παρακάτω:

1.      Τηρείτε συνεχώς τις αποστάσεις 1,5 μέτρου εντός και εκτός του κτηρίου.

2.      Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας εντός του κτηρίου, από την άφιξη έως την αποχώρησή σας από το κτήριο.

3.      Η αναμονή πριν τις εξετάσεις θα γίνεται εξωτερικά του κτηρίου στην Κεντρική Είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4.      15 λεπτά πριν την ώρα της εξέτασης, θα εισέλθετε σταδιακά στην αίθουσα εξέτασης διατηρώντας τις μεταξύ σας αποστάσεις ασφαλείας. Θα καλυφθούν με σειρά τα καθίσματα αρχίζοντας από το τέλος της αίθουσας έως την πλήρωσή της.

5.      Εισέρχεστε στην αίθουσα έχοντας απολυμάνει τα χέρια σας. Αντισηπτικά θα υπάρχουν εντός της αίθουσας. Επίσης, ο καθένας από εσάς πρέπει να έχει και το δικό του αντισηπτικό, σε μικρό μπουκαλάκι ή μαντηλάκια χεριών, για προσωπική χρήση.

6.      Κάθεστε σε αριθμημένες θέσεις και σημειώνετε στην κόλλα εξέτασης τον αριθμό της αίθουσας και τον αριθμό θέσης. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλη θέση.

7.      Απαγορεύεται αυστηρά η αναγραφή ο,τιδήποτε πάνω στις επιφάνειες εξέτασης, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια μειώνει την καθαριότητά τους.

8.      Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης εξέρχεστε άμεσα από το κτήριο.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους, Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 26 Μαΐου 2021

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
fek-katataktiries-exetaseis-2021.pdf
dilosi-arnitikoy-apotelesmatos-covid-19.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης