Η κατάθεση των δικαιολογητικών των επιτυχόντων  μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των κατηγοριών:

Μοριοδοτούμενα κριτήρια και Αδελφών φοιτητών, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος από σήμερα Τρίτη  14 Νοεμβρίου ως Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 πμ- 13:00 μμ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχική ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου, μαζί με μία (1) φωτογραφία και μία (1) φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μπορείτε να μας στείλετε τα δικαιολογητικά με E-mail, στο mail της Γραμματείας gramecon@uoi.gr μέχρι την Κυριακή 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, και θα σας σταλούν στο E-mail σας η Βεβαίωση Σπουδών και Πληροφορίες για τη φοίτησή σας ή ταχυδρομικά (ή με courier) μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου στην εξής διεύθυνση:

 

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,

Μεταβατικό κτήριο, Τ.Κ. 45500

 

Οι Εγγραφές θα ολοκληρωθούν μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή μετεγγραφών και την έγκριση της ΓΣ του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Μετά την ολοκλήρωση την παραλαβή των δικαιολογητικών θα συνεδριάσει επιτροπή του Τμήματος για την έγκριση της μετεγγραφής σας και έπειτα θα ζητήσετε την διαγραφή σας από το προηγούμενο Τμήμα!

2. Πρέπει στα δικαιολογητικά σας να επισυνάψετε αφού συμπληρώσετε και τα δυο συνημμένα έντυπα όπου αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

3. Στις 17 Νοεμβρίου το Πανεπιστήμιο είναι κλειστό λόγω επετείου του Πολυτεχνείου

Από τη Γραμματεία


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

2651007497
2651007498
E-MAIL: gramecon@uoi.gr


Εικόνες ανακοίνωσης