Ανακοινώνεται ότι η 2η περίοδος υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ στην “Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 θα είναι από 1/7/2021 έως 31/8/2021.

Η 2η περίοδος υποψηφιοτήτων αφορά αποκλειστικά πτυχιούχους – κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://masters.econ.uoi.gr από 1/7/2021 έως και 31/8/2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι όσοι έκαναν αίτηση κατά την 1η περίοδο υποψηφιοτήτων ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2021

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
prokiryxi-2021-2022-b-fasi.pdf
flyer-pms2021-v-fasi.png


Εικόνες ανακοίνωσης