Για όσους δεν είδαν την εκπομπή μπορούν να δουν το σχετικό απόσπασμα που
αφορά στη δημογραφική μεταμόρφωση της Μακεδονίας μετά την έλευση των
προσφύγων στον παρακάτω σύνδεσμο:


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης