Αγαπητοί φοιτητές,
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε μια αγγελία της ALPHA BANK που αφορά την πρόσληψη στις διευθύνσεις Corporate Banking, Business Centers, Hospitality and Island Enterprises στην Αττική.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
wholesale-banking-acceleration-program-job-posting-1.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης