Το Πανεπιστήμιο της Perugia προσφέρει υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικού στις κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στη διεθνή διπλωματία και συνεργασία (International diplomacy and cooperation).
Στους σχετικούς συνδέσμους της ανακοίνωσης μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 (ώρα 12:00).


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης