Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα  εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την προβολή του τμήματος ή/και την ανάπτυξη ακαδημαϊκών θεμάτων.

Monthly Weekly Daily
Μάρτιος

Απρίλιος 2020

Μάιος
ΔΕ
ΤΡ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for Απρίλιος

1st

No Events
Events for Απρίλιος

2nd

No Events
Events for Απρίλιος

3rd

No Events
Events for Απρίλιος

4th

No Events
Events for Απρίλιος

5th

No Events
Events for Απρίλιος

6th

No Events
Events for Απρίλιος

7th

No Events
Events for Απρίλιος

8th

No Events
Events for Απρίλιος

9th

No Events
Events for Απρίλιος

10th

No Events
Events for Απρίλιος

11th

No Events
Events for Απρίλιος

12th

No Events
Events for Απρίλιος

13th

No Events
Events for Απρίλιος

14th

No Events
Events for Απρίλιος

15th

No Events
Events for Απρίλιος

16th

No Events
Events for Απρίλιος

17th

No Events
Events for Απρίλιος

18th

No Events
Events for Απρίλιος

19th

No Events
Events for Απρίλιος

20th

No Events
Events for Απρίλιος

21st

No Events
Events for Απρίλιος

22nd

No Events
Events for Απρίλιος

23rd

No Events
Events for Απρίλιος

24th

No Events
Events for Απρίλιος

25th

No Events
Events for Απρίλιος

26th

No Events
Events for Απρίλιος

27th

No Events
Events for Απρίλιος

28th

No Events
Events for Απρίλιος

29th

No Events
Events for Απρίλιος

30th

No Events