Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα  εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την προβολή του τμήματος ή/και την ανάπτυξη ακαδημαϊκών θεμάτων.

Monthly Weekly Daily
Νοέμβριος

Δεκέμβριος 2019

Ιανουάριος
ΔΕ
ΤΡ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for Δεκέμβριος

1st

No Events
Events for Δεκέμβριος

2nd

No Events
Events for Δεκέμβριος

3rd

No Events
Events for Δεκέμβριος

4th

No Events
Events for Δεκέμβριος

5th

No Events
Events for Δεκέμβριος

6th

No Events
Events for Δεκέμβριος

7th

No Events
Events for Δεκέμβριος

8th

No Events
Events for Δεκέμβριος

9th

No Events
Events for Δεκέμβριος

10th

No Events
Events for Δεκέμβριος

11th

No Events
Events for Δεκέμβριος

12th

Events for Δεκέμβριος

13th

No Events
Events for Δεκέμβριος

14th

No Events
Events for Δεκέμβριος

15th

No Events
Events for Δεκέμβριος

16th

No Events
Events for Δεκέμβριος

17th

No Events
Events for Δεκέμβριος

18th

No Events
Events for Δεκέμβριος

19th

No Events
Events for Δεκέμβριος

20th

No Events
Events for Δεκέμβριος

21st

No Events
Events for Δεκέμβριος

22nd

No Events
Events for Δεκέμβριος

23rd

No Events
Events for Δεκέμβριος

24th

No Events
Events for Δεκέμβριος

25th

No Events
Events for Δεκέμβριος

26th

No Events
Events for Δεκέμβριος

27th

No Events
Events for Δεκέμβριος

28th

No Events
Events for Δεκέμβριος

29th

No Events
Events for Δεκέμβριος

30th

No Events
Events for Δεκέμβριος

31st

No Events