Αξιολογήσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων θα παραμείνει ανοικτή έως την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο οι φοιτητές έχουν πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά...

Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής Σ. Τσαρσιταλίδου

Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψίας Διδάκτορα του τμήματος Σ. Τσαρσιταλίδου με τίτλο “Institutions, Economic Policy and State Capacity” στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του...

Δημόσια καταγγελία για την ακύρωση εκδήλωσης του Τμήματος

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταγγέλλουν και καταδικάζουν τις βίαιες ενέργειες εξω-πανεπιστημιακής κατά πλειότητα ομάδας που έλαβαν χώρα τη 12η Δεκεμβρίου 2019 σε χώρους του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του...

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA) ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες Αθήνα, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020...