Μεταδιδακτορική έρευνα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας ως στόχο την επίτευξη της αριστείας και της διεθνούς και υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένης έρευνας από την ακαδημαϊκή κοινότητα, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.

  1. Έρευνα
  2. Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.