Μέλη ΔΕΠ

Δείτε τη λίστα με τους διδάσκοντες του Τμήματος

  1. Προσωπικό
  2. Διδάσκοντες

Λίστα διδασκόντων

Αδάμ Αντώνης - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005971 -  Email: aadam@uoi.gr

Γκωλέτσης Γιώργος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005973 -  Email: goletsis@uoi.gr

Καρανάτσης Κωνσταντίνος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005967 -  Email: kkaranat@uoi.gr


Λογοθέτης Βασίλειος - Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005957 -  Email: logothetisv@uoi.gr

Μπένος Νικόλαος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005955 -  Email: nbenos@uoi.gr

Μπεχλιούλης Αλέξανδρος - Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005917 -  Email: al.bechlioulis@uoi.gr

Μυλωνίδης Νικόλαος - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005927 -  Email: nmylonid@uoi.gr


Παναγιώτου Δημήτριος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005969 -  Email: dpanag@uoi.gr

Σαλαμαλίκη Παρασκευή - Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: +30 26510 05945 -  Email: p.salamaliki@uoi.gr

Σίμος Θεόδωρος - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005916 -  Email: tsimos@uoi.gr

Σταυρακούδης Αθανάσιος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005935 -  Email: astavrak@uoi.gr


Συμεωνίδης Σπυρίδων - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005930 -  Email: ssymeoni@uoi.gr

Σωφρονίδης Νικόλαος - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005942 -  Email: nsofron@uoi.gr

Τσακίρης Νικόλαος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005943 -  Email: ntsak@uoi.gr

Χαριστός Κωνσταντίνος - Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 26510 0 5907 -  Email: kchar@uoi.gr