Μέλη ΔΕΠ

Δείτε τη λίστα με τους διδάσκοντες του Τμήματος

  1. Προσωπικό
  2. Διδάσκοντες

Λίστα διδασκόντων

Αδάμ Αντώνης - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005971 -  Email: aadam@uoi.gr

Γκωλέτσης Γιώργος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005093 -  Email: goletsis@uoi.gr

Καρακώστα Ουρανία (σε άδεια) - Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005917 -  Email: okarakosta@uoi.gr

Καρανάτσης Κωνσταντίνος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005967 -  Email: kkaranat@uoi.gr


Λογοθέτης Βασίλειος - Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005957 -  Email: logothetisv@uoi.gr

Μπένος Νικόλαος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005955 -  Email: nbenos@uoi.gr

Μπεχλιούλης Αλέξανδρος - Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005917 -  Email: al.bechlioulis@uoi.gr


Μυλωνίδης Νικόλαος - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005927 -  Email: nmylonid@uoi.gr

Παναγιώτου Δημήτριος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005969 -  Email: dpanag@uoi.gr

Σαλαμαλίκη Παρασκευή - Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: +30 26510 05945 -  Email: p.salamaliki@uoi.gr

Σίμος Θεόδωρος - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005916 -  Email: tsimos@uoi.gr


Σταυρακούδης Αθανάσιος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005935 -  Email: astavrak@uoi.gr

Συμεωνίδης Σπυρίδων - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005930 -  Email: ssymeoni@uoi.gr

Σωφρονίδης Νικόλαος - Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005942 -  Email: nsofron@uoi.gr

Τσακίρης Νικόλαος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005943 -  Email: ntsak@uoi.gr


Τσάνη Στέλλα - Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005907 -  Email: stellatsani@uoi.gr

Χατζηνικολάου Δημήτριος - Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005925 -  Email: dhatzini@uoi.gr

Χατζησταμούλου Νικόλαος - Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005932 -  Email: chatzist@uoi.gr