Μέλη ΔΕΠ

Δείτε τη λίστα με τους διδάσκοντες του Τμήματος

Λίστα διδασκόντων

Αθανάσιος Λαπατίνας – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651007498 –  Email: alapatin@uoi.gr

Αθανάσιος Σταυρακούδης – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005935 –  Email: astavrak@uoi.gr

Αναστασία Λίτινα – Λέκτορας

Τηλ: 2651005979 –  Email: alitina@cc.uoi.gr

Αντώνης Αδάμ – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005971 –  Email: aadam@uoi.gr


Αχιλλέας Βασιλόπουλος – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005960 –  Email: avas@uoi.gr

Γιώργος Γκωλέτσης – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005093 –  Email: goletsis@uoi.gr

Δημήτριος Νταντάκας – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005966 –  Email: ddadakas@uoi.gr

Δημήτριος Παναγιώτου – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005969 –  Email: dpanag@cc.uoi.gr


Δημήτριος Χατζηνικολάου – Αναπληρωτής καθηγητής

Τηλ: 2651005925 –  Email: dhatzini@uoi.gr

Ευάγγελος Κουμανάκος – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005945 –  Email: ekoumanakos@uoi.gr

Θεόδωρος Σίμος – Καθηγητής

Τηλ: 2651005916 –  Email: tsimos@uoi.gr

Κωνσταντίνος Καρανάτσης – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005967 –  Email: kkaranat@uoi.gr


Νικόλαος Μπένος – Αναπληρωτής καθηγητής

Τηλ: 2651005092 –  Email: nbenos@uoi.gr

Νικόλαος Μυλωνίδης – Καθηγητής

Τηλ: 2651005927 –  Email: nmylonid@uoi.gr

Νικόλαος Σωφρονίδης – Αναπληρωτής καθηγητής

Τηλ: 2651005942 –  Email: nsofron@cc.uoi.gr

Νικόλαος Τσακίρης – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005943 –  Email: ntsak@uoi.gr


Ουρανία Καρακώστα – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005917 –  Email: okarakosta@uoi.gr

Σπυρίδων Συμεωνίδης – Καθηγητής

Τηλ: 2651005930 –  Email: ssymeoni@uoi.gr

Φάμπιο Αντωνίου – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 2651005954 –  Email: fantoniou@gmail.com