Μέλη ΔΕΠ

Δείτε τη λίστα με τους διδάσκοντες του Τμήματος

  1. Προσωπικό
  2. Διδάσκοντες

Λίστα διδασκόντων

Αδάμ Αντώνης – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005971 –  Email: aadam@uoi.gr

Γκωλέτσης Γιώργος – Αναπληρωτής καθηγητής, Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005093 –  Email: goletsis@uoi.gr

Καρακώστα Ουρανία – Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005917 –  Email: okarakosta@uoi.gr

Καρανάτσης Κωνσταντίνος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005967 –  Email: kkaranat@uoi.gr


Λαπατίνας Αθανάσιος (σε αναστολή καθηκόντων) – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651007498 –  Email: alapatin@uoi.gr

Λογοθέτης Βασίλειος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 0 –  Email: logothetisv@uoi.gr

Μπένος Νικόλαος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005955 –  Email: nbenos@uoi.gr

Μπεχλιούλης Αλέξανδρος – Επίκουρος καθηγητής

Τηλ: 0 –  Email: al.bechlioulis@uoi.gr


Μυλωνίδης Νικόλαος – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005927 –  Email: nmylonid@uoi.gr

Νταντάκας Δημήτριος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005966 –  Email: ddadakas@uoi.gr

Παναγιώτου Δημήτριος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005969 –  Email: dpanag@uoi.gr

Σαλαμαλίκη Παρασκευή – Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: +30 26510 05954 –  Email: p.salamaliki@uoi.gr


Σίμος Θεόδωρος – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005916 –  Email: tsimos@uoi.gr

Σταυρακούδης Αθανάσιος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005935 –  Email: astavrak@uoi.gr

Συμεωνίδης Σπυρίδων – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005930 –  Email: ssymeoni@uoi.gr

Σωφρονίδης Νικόλαος – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005942 –  Email: nsofron@cc.uoi.gr


Τσακίρης Νικόλαος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005943 –  Email: ntsak@uoi.gr

Τσάνη Στέλλα – Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005907 –  Email: stellatsani@uoi.gr

Χατζηνικολάου Δημήτριος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005925 –  Email: dhatzini@uoi.gr

Χατζησταμούλου Νικόλαος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ:  –  Email: chatzist@uoi.gr