Μέλη ΔΕΠ

Δείτε τη λίστα με τους διδάσκοντες του Τμήματος

Λίστα διδασκόντων

Αδάμ Αντώνης – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005971 –  Email: aadam@uoi.gr

Βασιλόπουλος Αχιλλέας – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005960 –  Email: avas@uoi.gr

Γκωλέτσης Γιώργος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005093 –  Email: goletsis@uoi.gr

Καρακώστα Ουρανία – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005917 –  Email: okarakosta@uoi.gr


Καρανάτσης Κωνσταντίνος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005967 –  Email: kkaranat@uoi.gr

Κουμανάκος Ευάγγελος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005945 –  Email: ekoumanakos@uoi.gr

Λαπατίνας Αθανάσιος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651007498 –  Email: alapatin@uoi.gr

Λίτινα Αναστασία – Λέκτορας, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005970 –  Email: alitina@cc.uoi.gr


Μπένος Νικόλαος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005092 –  Email: nbenos@uoi.gr

Μυλωνίδης Νικόλαος – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005927 –  Email: nmylonid@uoi.gr

Νταντάκας Δημήτριος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005966 –  Email: ddadakas@uoi.gr

Παναγιώτου Δημήτριος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005969 –  Email: dpanag@uoi.gr


Σίμος Θεόδωρος – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005916 –  Email: tsimos@uoi.gr

Σταυρακούδης Αθανάσιος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005935 –  Email: astavrak@uoi.gr

Στέλλα Τσάνη – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005954 –  Email: stellatsani@uoi.gr

Συμεωνίδης Σπυρίδων – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005930 –  Email: ssymeoni@uoi.gr


Σωφρονίδης Νικόλαος – Καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005942 –  Email: nsofron@cc.uoi.gr

Τσακίρης Νικόλαος – Επίκουρος καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005943 –  Email: ntsak@uoi.gr

Χατζηνικολάου Δημήτριος – Αναπληρωτής καθηγητής, Μέλη ΔΕΠ

Τηλ: 2651005925 –  Email: dhatzini@uoi.gr