Θερινό Σχολείο στα Προχωρημένα Οικονομικά

Από το 2013, το Τμήμα οργανώνει Θερινό Σχολείο στα Προχωρημένα Οικονομικά.

  1. Δραστηριότητες
  2. Θερινό Σχολείο στα Προχωρημένα Οικονομικά

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι φέρει σε επαφή μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και νέους ερευνητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις στα θεωρητικά και εμπειρικά οικονομικά. Κάθε χρονιά επιλέγεται ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες, η ενεργός συμμετοχή, η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε κάθε Θερινό Σχολείο υπάρχει ένας διακεκριμένος Οικονομολόγος ως κύριος διδάσκων. Στο παρελθόν έχουν διδάξει οι Arye Hillman, Thanasis Stengos, Tom Stanley, Sascha Becker.

Ημ. Έναρξης: 3/7/2023

Ημ. Λήξης: 7/7/2023

Χώρος διεξαγωγής: Σπέτσες

Διακεκριμένος Ομιλητής: Jeffrey M. Wooldridge (Καθηγητής του Πανεπιστημίου Michigan)

Διοργανωτής: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ιστοσελίδα: https://summer-school.edu.gr/