Υλικοτεχνική υποδομή

Το τμήμα διαθέτει μια σειρά από υποδομές σε υλικό και τεχνικό επίπεδο που επιτρέπουν την εύρυθμη λειτυοργία του με άψογα αποτελέσματα.

  1. Τμήμα
  2. Υποδομές

Αίθουσες διδασκαλίας

Οι διαλέξεις των περισσότερων υποχρεωτικών μαθημάτων παραδίδονται στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης χωρητικότητας περί των 250 ατόμων, που βρίσκεται στην αριστερή πτέρυγα του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Στην ίδια πτέρυγα βρίσκονται και οι τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας ξένων γλωσσών οι οποίες χρησιμοποιούνται και από τους διδάσκοντες του Τμήματος.

Στη δεξιά πτέρυγα του κτιρίου βρίσκονται οι τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος. Οι τρεις (3) από αυτές είναι χωρητικότητας περίπου 120 ατόμων και η μικρότερη είναι χωρητικότητας 90 ατόμων.

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν λευκό πίνακα και προβολέα για παρουσιάσεις.

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι προσβάσιμες και με την χρήση ανελκυστήρα προς διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Σε κάθε όροφο υπάρχουν οι απαιτούμενες έξοδοι κινδύνου.

Κτίρια

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στεγάζεται στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Στην αριστερή πτέρυγα αυτού του κτιρίου στεγάζονται τα γραφεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Όλα τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικό τους γραφείο, το οποίο βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία τους με τους φοιτητές και στην απρόσκοπτη ερευνητική τους δραστηριότητα.

Επίσης, έχει προβλεφθεί χώρος γραφείου για τους Πανεπιστημιακούς υποτρόφους. Σε αυτόν τον χώρο πραγματοποιούνται και συναντήσεις μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών, όπως για παράδειγμα στα μαθήματα της Επιχειρηματικότητας.

Ακόμη, υπάρχει χώρος γραφείου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που στεγάζει τους υποψήφιους διδάκτορες. Σε αυτόν τον χώρο πραγματοποιούνται και τα ερευνητικά σεμινάρια του τμήματος με συμμετοχή ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, υπάρχει αίθουσα, όπου πραγματοποιούνται οι γενικές συνελεύσεις του τμήματος.

Τέλος, υπάρχει μια κοινή αίθουσα φωτοτυπικών-εκτυπωτών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.

Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει δύο (2) εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα εργαστήρια παρευρίσκεται επιτηρητής προς βοήθεια των φοιτητών.

Υπάρχει επίσης ξεχωριστό γραφείο τεχνικής υποστήριξης.