Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εκπονεί κάθε εξάμηνο το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό έργο που θα πραγματοποιείται.