Ιστορικά στοιχεία

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης, και η κατάρτιση οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

  1. Τμήμα
  2. Ιστορία

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης. Η υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος εγγυάται το επιστημονικό κύρος και τη διδακτική επάρκεια του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού που στηρίζει με απόλυτη επιτυχία τα προσφερόμενα προγράμματα προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου σπουδών.

Προπτυχιακές σπουδές

Το πρόγραμμα προπτυχιακού κύκλου σπουδών διαρκεί 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα και παρέχει στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο ομάδων μαθημάτων: «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» και «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι».

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και προσφέρει δύο ειδικεύσεις: «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» και «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» . Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής, που εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή του Τμήματος και εξετάζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από καθηγητές του Τμήματος.

Διδακτορικές σπουδές

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας που προάγει την οικονομική επιστήμη. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα προετοιμάζει υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή, και γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία.

Συμπληρωματικές δράσεις

Εκτός των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υποστηρίζει τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προσφέρει μαθήματα επιχειρηματικότητας όχι μόνο στους φοιτητές του, αλλά και σε φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ”Erasmus+”, υποδεχόμενο περισσότερους φοιτητές από κάθε άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.