Προπτυχιακές σπουδές

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα στα ελληνικά και στα αγγλικά (για τους εισερχόμενους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS+).

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Aκαδημαϊκό ημερολόγιο 2023 – 2024

Περιγράμματα μαθημάτων

Έντυπα Γραμματειών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

  1. Εκπαίδευση
  2. Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα στα ελληνικά και στα αγγλικά (για τους εισερχόμενους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS+).

Το κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τριάντα έξι (36) μαθημάτων. Το ΠΠΣ χωρίζεται σε δυο κύκλους. Ο κύκλος A, που αποτελεί τον κορμό του προγράμματος, αποτελείται από 21 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές του Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ εξαμήνου. Ο κύκλος B αποτελείται από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 15, τα οποία προσφέρονται στα ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνα. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν 5 μαθήματα ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου είναι ενιαία, δηλαδή οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μάθημα είτε από το ΣΤ’ είτε από το Η’ εξάμηνο, αρκεί το σύνολο των μαθημάτων ανά εξάμηνο να είναι 5.

 

Ο κύκλος Β προετοιμάζει το φοιτητή για ενιαίο πτυχίο και παράλληλα, στο πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής μαθημάτων, του δίνει τη δυνατότητα εφ’ όσον το επιθυμεί, να ειδικευτεί σε μια από τις 2 ακόλουθες ομάδες μαθημάτων:

1. Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

2. Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ποσοτικές Μέθοδοι

Οι φοιτητές του Τμήματος δύναται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε αντίστοιχα μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής μέσω του προγράμματος ERASMUS+.

Περιγράμματα μαθημάτων

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΤίτλοςECTSΕίδοςΔιδάσκονταςΠερίγραμμα
Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι7,5ΥποχρεωτικόΤσακίρηςpdf1s
Στατιστική Ι7,5ΥποχρεωτικόΣυμεωνίδηςpdf1s
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι7,5ΥποχρεωτικόΣωφρονίδηςpdf1s
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά7,5ΥποχρεωτικόΣταυρακούδηςpdf1s

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΤίτλοςECTSΕίδοςΔιδάσκονταςΠερίγραμμα
Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ7,5ΥποχρεωτικόΣαλαμαλίκηpdf1s
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ7,5ΥποχρεωτικόΣωφρονίδηςpdf1s
Στατιστική ΙΙ7,5ΥποχρεωτικόΧατζηνικολάουpdf1s
Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων7,5ΥποχρεωτικόΣταυρακούδηςpdf1s

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΤίτλοςECTSΕίδοςΔιδάσκονταςΠερίγραμμα
Μακροοικονομική Θεωρία Ι7,5ΥποχρεωτικόΜπένοςpdf1s
Οικονομετρία Ι7,5ΥποχρεωτικόΣυμεωνίδης / Σίμοςpdf1s
Λογιστική Ι7,5ΥποχρεωτικόΧρυσανθοπούλουpdf1s
Μικροοικονομική Θεωρία Ι7.5ΥποχρεωτικόΜπεχλιούληςpdf1s

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΤίτλοςECTSΕίδοςΔιδάσκονταςΠερίγραμμα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ7,5ΥποχρεωτικόΧαριστόςpdf1s
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ7,5ΥποχρεωτικόΛογοθέτηςpdf1s
Οικονομετρία ΙΙ7,5ΥποχρεωτικόΣυμεωνίδης / Σίμοςpdf1s
Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων7.5ΥποχρεωτικόΓκωλέτσηςpdf1s

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΤίτλοςECTSΕίδοςΔιδάσκονταςΠερίγραμμα
Οικονομική Ιστορία6ΥποχρεωτικόΚαρανάτσηςpdf1s
Δημόσια Οικονομική Ι6ΥποχρεωτικόΜπένοςpdf1s
Βιομηχανική Οργάνωση Ι6ΥποχρεωτικόΠαναγιώτουpdf1s
Οικονομική Πολιτική6ΥποχρεωτικόΑδάμpdf1s
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και Μακροοικονομικά της Ανοικτής Οικονομίας6ΥποχρεωτικόΜυλωνίδηςpdf1s
Πρακτική Άσκηση2ΕπιλογήςΜυλωνίδηςpdf1s

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

(οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 6ου & 8ου εξαμήνου)

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

(μαθήματα επιλογής εκ των οποίων επιλέγονται τα 5)

ΤίτλοςECTSΕίδοςΔιδάσκονταςΠερίγραμμα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση6Ομάδα Β’Μυλωνίδηςpdf1s
Οικονομικά της Εργασίας6Ομάδα Α’Χρυσανθοπούλουpdf1s
Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας6Ομάδα Α’Παπαϊακώβουpdf1s
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου6Ομάδα Β’Συμεωνίδηςpdf1s
Επιχειρηματικότητα6Ομάδα Β’Γκωλέτσηςpdf1s
Οικονομικές εφαρμογές Υπολογιστικών πακέτων6Ομάδα Β’Σαλαμαλίκηpdf1s
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική6Ομάδα Β’Σίμοςpdf1s
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης6Ομάδα Α’Τσακίρηςpdf1s
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων6Ομάδα Α’Χατζησταμούλουpdf1s
Τραπεζική Οικονομική6Ομάδα Α’Λογοθέτηςpdf1s
Δημόσια Οικονομική ΙΙ6Ομάδα Α’Εμμανουηλίδηςpdf1s

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

(οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 6ου & 8ου εξαμήνου)

ΤίτλοςECTSΕίδοςΔιδάσκονταςΠερίγραμμα
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι6Ομάδα Α’Καρανάτσηςpdf1s
Οικονομική Μεγέθυνση6Ομάδα Α’Μπένοςpdf1s
Διεθνές Εμπόριο6Ομάδα Α’Τσακίρηςpdf1s
Ειδικά Θέματα επιχειρηματικότητας6Ομάδα Β’Γκωλέτσηςpdf1s
Οικονομική Ανάπτυξη6Ομάδα Α’Αδάμpdf1s
Οικονομικά της Υγείας6Ομάδα Α’Παπαϊακώβουpdf1s
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών ΙΙ6Ομάδα Α’Καρανάτσηςpdf1s
Χρηματοοικονομική Μηχανική6Ομάδα Β’Συμεωνίδηςpdf1s
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Ανάλυση Τιμών6Ομάδα Β’Παναγιώτουpdf1s
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία6Ομάδα Β’Εμμανουηλίδηςpdf1s
Θεωρία Παιγνίων6Ομάδα Α’Σωφρονίδηςpdf1s
Αγγλικά για Τραπεζική και Διοίκηση Επιχειρήσεων6Ομάδα Β’Τσελίγκαpdf1s
Μακροοικονομική ΙΙΙ6Ομάδα Α’Σαλαμαλίκηpdf1s
Ειδικά Θέματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή6Ομάδα Α’Μπεχλιούληςpdf1s
Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ6Ομάδα Α’Χαριστόςpdf1s
Οικονομικά της ενέργειας6Ομάδα Α’Τσίτουpdf1s
Στατιστική ΙΙΙ6Ομάδα Α’ Ντρίτσοςpdf1s
Μαθηματική Στατιστική6Ομάδα Α’Ντρίτσοςpdf1s