Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 2651005093

Fax

Email: goletsis@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα: FacebookTwitter

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιχειρησιακή Έρευνα– Διοικητική Επιστήμη –Πολυκριτήρια Ανάλυση
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – Τεχνητή Νοημοσύνη– Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Αποφάσεων
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία
Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα / Εφαρμογές
Διαχείριση Γνώσης

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English