Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο: 2651005957

Fax

Email: logothetisv@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομική με έμφαση στην οικονομική μεγέθυνση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μακροοικονομική, Οικονομική Μεγέθυνση, Αναπτυξιακά Οικονομικά, Πολιτική Οικονομία

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English