Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο: 0

Fax

Email: logothetisv@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα Αγγλικά