Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο: 2651005917

Fax

Email: al.bechlioulis@uoi.gr

Ιστοσελίδαhttps://www.researchgate.net/profile/Alexandros-Bechlioulis

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην καταναλωτική συμπεριφορά

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Καταναλωτική συμπεριφορά, χρηματοοικονομικά, καινοτομία, οικονομικά της εργασίας.

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English