Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 2651005927

Fax

Email: nmylonid@uoi.gr

Ιστοσελίδαhttps://sites.google.com/uoi.gr/nmylonidis/home

Κοινωνικά δίκτυα: LinkedIn

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομικά της Ανοιχτής Οικονομίας και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εφαρμοσμένη μακροοικονομική
Νομισματική οικονομική
Χρηματοοικονομική

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English