Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο: 2651005942

Fax: 2651005092

Email: nsofron@uoi.gr

Ιστοσελίδα

Κοινωνικά δίκτυα: Facebook

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση με έμφαση τις Ποσοτικές Μεθόδους

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Περιγραφική Θεωρία Συνόλων
Θεωρία Παιγνίων
Θεωρία Πιθανοτήτων
Μικροοικονομική Θεωρία
Μακροοικονομική Θεωρία
Θεωρία Υπολογισιμότητας στα πλαίσια της ZF – Αξίωμα Θεμελίωσης + Αξίωμα Αριθμήσιμης Επιλογής εις τρόπον ώστε κάθε στοιχείο των θεωρούμενων χώρων να υπάρχει στον εποπτικό χώρο

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English