Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τηλέφωνο: 2651005935

Fax: 2651005092

Email: astavrak@uoi.gr

Ιστοσελίδαhttp://stavrakoudis.econ.uoi.gr

Κοινωνικά δίκτυα: Twitter

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομετρία και Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Copula models
Assymetry and dependence
Time series
Networks and complex systems

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα Αγγλικά