Επικοινωνία

Διεύθυνση

Γραφείο 212
Ισόγειο
Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 2651005943

Fax

Email: ntsak@uoi.gr

Ιστοσελίδαhttps://sites.google.com/site/tsaknikolaos/

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεθνές Εμπόριο
Φορολογικός Ανταγωνισμός
Κινητικότητα Συντελεστών Παραγωγής
Δημόσια Αγαθά
Διεθνές Εμπόριο και Περιβάλλον

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English