Παρουσίαση του εντατικού bootcamp επιχειρηματικότητας που οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου ΥESS (Υoung Entrepreneurs Startup School) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Γεώργιο Γκωλέτση. Στόχος του bootcamp ήταν η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης