Η Επίκουρη Καθηγήτρια, κα Στέλλα Τσάνη, προσκεκλημένη στο “Η Αθήνα καλεί” του Πρώτου
Προγράμματος της ΕΡΤ, μιλάει για την πράσινη συμφωνία και την ενέργεια
στην Ελλάδα με ορίζοντα το 2030.

 

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης