Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τηλέφωνο: 2651005969

Fax

Email: dpanag@uoi.gr

Ιστοσελίδαhttps://sites.google.com/uoi.gr/dimitriospanagiotouwebpage

Κοινωνικά δίκτυα:

Επιστημονικά στοιχεία

Τομέας

Γνωστικό αντικείμενο: Βιομηχανική οργάνωση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Οργάνωση και διάρθρωση αγορών με έμφαση στον αγροτικό τομέα

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΕλληνικάCV Ελληνικά

Βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ΑγγλικάCV in English