Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων καταγγέλλουν και καταδικάζουν τις βίαιες ενέργειες
εξω-πανεπιστημιακής κατά πλειότητα ομάδας που έλαβαν χώρα τη 12η
Δεκεμβρίου 2019 σε χώρους του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου. Ο τραμπουκισμός από την ομάδα αυτή οδήγησε στην ακύρωση
της ημερίδας-εκδήλωσης του Τμήματος με τίτλο “Οι προκλήσεις του
συστήματος υγείας στην Ελλάδα” καθώς και σε βίαια επεισόδια. Ως
Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιου είδους
ενέργειες που παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και του
διαλόγου.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης