ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2020. Σε...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΗ του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων Έχοντας υπόψη: 1.    Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017 2.    Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 3.    Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ecourse.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020) και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. 1086/13.05.2020) αποφάσισε με δεδομένες τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας και με γνώμονα την...

Οδηγίες για την ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις 18/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 18 Μάιου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ με τη χρήση MS Teams. O σύνδεσμος σύνδεσης στη σύσκεψη-ορκωμοσία είναι:...

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

eydoxos Μπορείτε να δείτε την διαδικασία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο στο παρακάτω ΦΕΚ: FEK_1271B_09.04.2020

Διακοπή Μαθημάτων από την Μεγάλη Πέμπτη (16/4)

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. 1080/7-4-2020) οι διαλέξεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 15/04/2020. Οι διαλέξεις των μαθημάτων θα ξεκινήσουν ξανά την Τετάρτη 22/04/2020....