ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Η απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να...

Ανακοίνωση για Ορκωμοσία

Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 1.     Αίτηση Πτυχίου / Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας. 2.     Έντυπο Επικαιροποίησης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή φοιτητών στο μητρώο της ΕΘΑΑΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ