Ανακοίνωση Δημόσιας Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κας Tamilyam Memanova με θέμα “Essays in International Economics” θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την Τρίτη 22...

Ενημέρωση Erasmus+

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου στις 12:00μμ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να παρακολουθήσουν την ενημέρωση μέσω του παρακάτω συνδέσμου MsTeams:...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΝΙΟΥ 2021

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Οικονομικά. Η κατάθεση/αποστολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε με email (e-mail: otsapari@uoi.gr), είτε ταχυδρομικώς (απαιτείται σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε δια...