Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2024. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις:

Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2024, με αριθμό πρωτοκόλλου 8930/2024 και
Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024, με αριθμό πρωτοκόλλου 8953/2024.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
του ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων
Αλέξανδρος Σερβετάς


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης