Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον πρόωρο θάνατο του Νικόλαου Αρνή, εξαίρετου συναδέλφου του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το Νικόλαο Αρνή, χαρακτήριζε το ήθος και η εργατικότητά του, προσέφερε δε πολύτιμες υπηρεσίες στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
ως μέλος της Κοσμητείας.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης