Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψίας Διδάκτορα του τμήματος Σ. Τσαρσιταλίδου με τίτλο “Institutions, Economic Policy and State Capacity” στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Πανεπιστημίου.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία: 8 Ιανουαρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης