ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Ο. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ):

ΔΕΥΤΕΡΑ,  10 Ιανουαρίου.

Απαλλακτική εργασία.

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ):

ΔΕΥΤΕΡΑ,  17 Ιανουαρίου, 13:00-15:30.

Γραπτές εξετάσεις.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Δ. ΝΤΑΝΤΑΚΑΣ):
ΤΕΤΑΡΤΗ,  19 Ιανουαρίου, 12:00-15:00.

Γραπτές εξετάσεις.

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Α. ΑΔΑΜ) :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  21 Ιανουαρίου, 13:00-15:00.

Γραπτές εξετάσεις.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης