ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Η απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή φοιτητών στο μητρώο της ΕΘΑΑΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Οικονομικά. Η κατάθεση/αποστολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κα Τσαπάρη Ολυμπία, τηλ....