ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2020. Σε...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ecourse.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020) και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. 1086/13.05.2020) αποφάσισε με δεδομένες τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας και με γνώμονα την...

Οδηγίες για την ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις 18/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 18 Μάιου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ με τη χρήση MS Teams. O σύνδεσμος σύνδεσης στη σύσκεψη-ορκωμοσία είναι:...

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι του Τμήματος που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή της ορκωμοσίας που ορίσθηκε για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. να δηλώσουν τη συμμετοχή τους οπωσδήποτε μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου 2020 στον παρακάτω  σύνδεσμο που έχει ήδη...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA – ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ορκωμοσία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών...