ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΔΕΚ: 942 Προτάσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

ΕΛΙΔΕΚ_ΔΤ_942_ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_4Η_ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ_638551677351964744.pdf

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022-2023 με ΑΔΑ_638554323688584749.pdf

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (Φοιτητικές Κατοικίες εντός της Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου) και στην Άρτα ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων παλαιότερων ετών (εισαχθέντες 2023-2024 και πριν) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ανακοίνωσηυποβολής αιτήσεων και...