Το μάθημα Μακροοικονομική Θεωρία Ι δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης