ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (MEXT) ΓΙΑ ΤΟ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (MEXT) ΓΙΑ ΤΟ 2022

Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για το Ακαδ. Έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 48918/Ζ1 (ΦΕΚ 1818/τ.Β/29-4-2021) οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία και τηρουμένων όλων των...