Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 48/5-12-2019, οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα επιλογής του 6ου και 8ου εξαμήνου εντός τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 ξεκινά στις 10 Φεβρουαρίου 2020

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης