ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πέμπτη 03/10/2019 έως Τετάρτη 16/10/2019

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι
πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο
άτομο* ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μεταβατικό Κτίριο 45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οι φοιτητές μπορούν να δούν τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

7-Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή – Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου.

4-Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
1-adeia-25102016.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης