ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πέμπτη 03/10/2019 έως Τετάρτη 16/10/2019

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταβατικό Κτίριο 45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οι φοιτητές μπορούν να δούν τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

7-Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή – Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου.

4-Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/10/1-adeia-25102016.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης