Όσοι φοιτητές/-τριες ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας κατά την εξεταστική Ιανουαρίου 2021, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο των εξετάσεων, το αργότερο έως και τις 14 Ιανουαρίου 2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDFrmA6az6YvEXhznrYO2cz6U9vDunj0FPbiibOKiqESwIgQ/viewform

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή/και ΙV (με βάση το παλιό πρόγραμμα σπουδών), μπορούν να επισυνάψουν (στον παραπάνω σύνδεσμο) ως απαλλακτικό τίτλο κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ) επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Αυτό ΔΕΝ ισχύει για το μάθημα Αγγλικά για Τραπεζική και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

Η διδάσκουσα

Θ. Τσελίγκα

Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης