Η εξέταση του μαθήματος “Πολιτική Οικονομία” (μάθημα επιλογής 6ου / 8ου εξαμήνου) στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί με ατομική παρουσίαση και εξέταση σε ένα paper της επιλογής των εξεταζόμενων φοιτητών.
Η εξέταση θα γίνει μέσω του MS Teams την Δευτέρα 28/09/2020. Ο τίτλος του paper και η παρουσίαση πρέπει να σταλεί στη διδάσκουσα του μαθήματος κα Αναστασία Λίτινα έως την Τετάρτη 23/09/2020 προκειμένου να οριστεί η ώρα εξέτασης του κάθε φοιτητή.
Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα του μαθήματος ΜΟΝΟ στο παρακάτω email: alitina.uoi@gmail.com.

Αναστασία Λίτινα

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης