Λόγω ερευνητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα οι διαλέξεις της Μακροοικονομικής Θεωρίας ΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27/2/2024.
Ο διδάσκων του μαθήματος.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης