Το ζήτημα με την εγγραφή στο μάθημα Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ στο eCourse έχει διευθετηθεί. Επισημαίνεται πως φοιτητές/τριες σε έτη φοίτησης μεγαλύτερα του δευτέρου έτους, θα χρειαστεί να κάνουν εκ νέου εγγραφή στο μάθημα.”


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης