Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες ότι το μάθημα του Δ’ έτους

“Οικονομικές Εφαρμογές Υπολογιστικών Πακέτων”

θα λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών (2ος Όροφος).

Η διδάσκουσα,

Εύη Σαλαμαλίκη


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης