Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες ότι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 13:00 με 15:00 θα πραγματοποιηθεί online session με ερωτήσεις & απαντήσεις για την αίτηση Erasmus+.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay6tTA0IWEd3-g10e3WIW9bNO1yH0ATV6KIjse3FUVzU1%40thread.tacv2/1623330252097?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22ba558c58-4dca-4aca-b100-d4911a5f4f46%22%7d

Να σημειωθεί ότι δεν θα πραγματοποιηθεί δεύτερο session Ε&Α.

Η Συντονίστρια Erasmus+,
Εύη Σαλαμαλίκη


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Μέλη ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία: 4 Ιουλίου 2022

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης