Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνουν νέα περίοδο αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από τη Δευτέρα 16.01.2023 έως και την Κυριακή 29.01.2023 στις 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική πρόσκληση στο παρακάτω link:
https://drive.google.com/file/d/1yVEfN2NIE4f9tDfaWPkxBKMAad_FsU-G/view
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που διανύουν το 3ο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης